Picture5Χρησιμοποιούμε φόρμουλες συνδυάζοντας τις παραδοσιακές θεραπείες μαζί με τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν στις βιταμίνες, στα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα διατροφής, σε ειδικά εκχυλίσματα και προϊόντα απομόνωσης. Όλες οι πρώτες ύλες που εισάγονται στις εγκαταστάσεις μας ελέγχονται τρεις φορές για την ταυτοποίηση, τις προσμίξεις όπως μυκοτοξίνες (αφλατοξίνες), Πολυχλωριωμένα διφαινύλια, 37 διαφορετικά φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, βακτήρια, μούχλα, μύκητες και το πιο σημαντικό, επικυρώνουμε την δυναμικότητα. Όλοι οι έλεγχοι αυτοί, διεξάγονται στο υπερσύγχρονο εργαστήριο μας 3400 τετρ. ποδ., που είναι επανδρωμένο με 12 επιστήμονες, οι 6 από τους οποίους είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου McGill. Το εργαστήριο είναι στελεχομένο από 3 επιστήμονες με Διδακτορικό, 3 επιστήμονες με Μεταπτυχιακό και 6 επιστήμονες Πτυχιούχους που αφιερώνουν συνολικά σε εβδομαδιαία βάση πάνω από 480 ώρες έρευνας και δοκιμής.

Picture11Το εργαστήριο μας περιέχει τον ίδιο εξοπλισμό (σε μάρκες και μοντέλα) με αυτόν που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της χρήσης των απαγορευμένων ουσιών στους αθλητές των Ολυμπιακών αγώνων. Τα κεντρικά γραφεία στο Μόντρεαλ που αναλαμβάνουν τους ελέγχους για τη χρήση των απαγορευμένων ουσιών στους Ολυμπιακούς αγώνες, και το εργαστήριο τους, επιβεβαιώνουν και/ή πιστοποιούν τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις. Τα υψηλής τεχνολογίας όργανα μας είναι μεγαλύτερης ευαισθησίας από οποιονδήποτε παλαιότερο επιστημονικό εξοπλισμό. Με αυτά τα εξελιγμένα όργανα, επιτυγχάνουμε τα πιο ακριβή και πιθανά αποτελέσματα.

Πολλά από τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση ίδιων ουσιών ή ουσιών παρόμοιας δράσης. Κάποια όργανα έχουν την ικανότητα να αναλύουν πιο απλά έναν τύπο δείγματος, απαιτώντας μια απλούστερη μέθοδο για να ληφθεί το ίδιο αποτέλεσμα. Επιπλέον, ορισμένα όργανα είναι περισσότερο αποτελεσματικά στον προσδιορισμό επιμέρους μορίων τα οποία έχουν τον ίδιο ρόλο με άλλα μόρια αλλά είναι πιο εξειδικευμένα εμφανίζοντας τα ίδια χαρακτηριστικά της κατηγορίας που εξετάζεται.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα όργανα από την βάση του εξοπλισμού μας:

4 HPLC

Picture10

Υγρός Χρωματογράφος Υψηλής Απόδοσης

Το HPLCείναι το πρωτοπόρο όργανο ως προς τον προσδιορισμό της ταυτότητας και του ποσοτικού προσδιορισμού των στοιχείων και των μορίων για την δραστικότητα σε ένα βότανο, σε ένα προϊόν ενζυμικής αντίδρασης ή σε οποιοδήποτε μόριο που απορροφάει φως ή σε ένα μόριο που είναι χρωμοφόρο (ικανό να απορροφάει/εκπέμπει φως). Το HPLCείναι πολύ ειδικό και ικανό για να προσδιορίζει απόλυτα την ουσία καθώς και την ποσότητά της.

UPLC-MS/MS (LC-MS/MS-Triple quad)

Picture9

Υγρός Χρωματογράφος Υπερ-υψηλής Απόδοσης – Φασματόμετρο Μάζας / Φασματόμετρο Μάζας

Αν το HPLCείναι το πρωτοπόρο όργανο στην ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση, το LC-MS/MSείναι το καλύτερο απ’ όλα. Είναι ικανό να επιτύχει ότι και το HPLCαλλά ακόμα καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση πολύ υψηλής πίεσης χρησιμοποιώντας μικρο-αντλία των 15.000 psi, σε συνδυασμό με διπλό ανιχνευτή – φασματοφωτομετρικό ανιχνευτή σειράς φωτοδιόδων (PDA) μαζί με έναν πιο ισχυρό ανιχνευτή φασματόμετρου μάζας. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία.

Αυτή τη στιγμή, είναι το πιο προηγμένο και ευρύτερης εφαρμογής εργαλείο ανάλυσης. Δίνει την δυνατότητα για πιο ακριβείς μετρήσεις σε μέρη ανα τρισεκατομμύριο και όχι σε δισεκατομμύριο ή εκατομμύριο. Το LC-MS/MSείναι ικανό το αναλύει αποτελεσματικά βότανα και φαρμακευτικά συστατικά.

GC-FID/MS

Picture7

Αέριος Χρωματογράφος – Ανιχνευτής Ιονισμού Φλόγας / Φασματόμετρο Μάζας

Ο αέριος χρωματογράφος GCχρησιμοποιείται για να αναλύσει πτητικά μόρια με υψηλό σημείο τήξεως όπως λιπαρά οξέα στο ιχθυέλαιο. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται στο GCδεν χρειάζονται διαλύτες ή κάποια ’’υγρή κινητή φάση’’. Τα δείγματα μεταφέρονται από ένα αδρανές αέριο μέσω του συστήματος. Ως εκ τούτου, εάν έχουμε ελέγξει τους διαλύτες το όργανο της επιλογής μας είναι το GC-FID/MS. Επιπλέον, δε λαμβάνονται υπόψιν τυχόν διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του δείγματος.

ICP-OES

Picture4

Φασματόμετρο Οπτικής Εκπομπής – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος

Το όργανο ICPεξειδικεύεται σε αναλύσεις μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Με το όργανο αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε αποτελεσματικά και με ακρίβεια την ταυτότητα και την ποσότητα τυχόν μετάλλων που υπάρχουν σε κάποιο δείγμα όπως σίδηρο, μαγνήσιο, μόλυβδο, υδράργυρο ή βόριο. Η διαδικασία ελέγχου των μεταλλικών αυτών στοιχείων είναι περισσότερο απλή απ’ ότι θα ήταν με το HPLCή το LC/MS/MS.

Με το ICP-OES, το δείγμα διέρχεται σε ένα δίαυλο πλάσματος όπου καίγεται και διασπάται σε ατομικά σωματίδια. Ηλεκτρόνια από τα άτομα διεγείρονται και μεταπηδούν σε διαφορετικά επίπεδα ενέργειας, όπου με αυτόν τον τρόπο εκπέμπουν ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή αναλύεται σε ουσιαστικές πληροφορίες.

Picture6

Φασματοφωτόμετρο

Το φασματοφωτόμετρο είναι ένα οικονομικά αποτελεσματικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των δειγμάτων τα οποία απορροφούν ή εκπέμπουν φως. Με βάση την απορρόφηση ή την εκπομπή του φωτός μπορεί να γίνει συσχετισμός για τον προσδιορισμό της ποσότητας μιας ουσίας. Η ταυτοποίηση του δείγματος μπορεί να προσδιοριστεί με άλλα όργανα.

Το φασματοφωτόμετρο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ένταση του φωτός. Στη NASAσυνήθως συμπεριλαμβάνεται ένα φασματοφωτόμετρο στις διαπλανητικές προσεδαφίσεις όπως στο Spirit και στο Opportunity. Μια μικρή δέσμη φωτός διέρχεται διαμέσου του δείγματος, ένα μέρος απορροφάται από το δείγμα και αυτό που διέρχεται ανιχνεύεται και μετράται από το φασματοφωτόμετρο. Αυτή την πληροφορία είμαστε ικανοί να την χρησιμοποιήσουμε για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ουσίας.

HPTLC

Picture3

Χρωματογράφος Λεπτής Στοιβάδας Υψηλής Ακρίβειας

Το όργανο HPTLCείναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της ταυτοποίησης των δακτυλικών αποτυπωμάτων του φυτικού υλικού πάνω σε μια πλάκα αναφοράς. Είμαστε ικανοί να επιβεβαιώσουμε το προφίλ ενός φυτού χάρη στο εργαλείο αυτό και να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιείται το σωστό υλικό.

Με το HPTLC, τα επιμέρους συστατικά από ένα μίγμα διαχωρίζονται σε μια χρωματογραφική πλάκα λεπτής υάλου, η οποία κατόπιν τοποθετείται σε θάλαμο ανάπτυξης. Η πλάκα TLCτοποθετείται κάτω απο λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας, και οι ζώνες των διαφορετικών συστατικών γίνονται ορατές. Σε αντίθεση με την κλασική μέθοδο TLC, με το HPTLCπολλοί παράγοντες αυτοματοποιούνται μέσω της ρομποτικής, εξαλείφοντας την αβεβαιότητα που υπάρχει όταν τα δείγματα τοποθετούνται στην πλάκα με το χέρι.

NIR

Picture8

Φασματόμετρο Εγγύς-Υπερύθρου

Το φασματόμετρο εγγύς υπερύθρου NIRχρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού ουσιών, βοτάνων και προϊόντων απομόνωσης όπως τα αμινοξέα. Η μέθοδος με NIRμπορεί να ελέγξει σχεδόν οποιαδήποτε ουσία εφόσον αυτή είναι γνωστή και συγκρίνεται με κάποιο γνωστό δείγμα της. Με το όργανο αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε την φρεσκάδα των φυτών που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα.

Το NIRλειτουργεί συγκρίνοντας το φάσμα της ουσίας με ένα μέσο όρο των φασμάτων γνωστών δειγμάτων από αυτή την ουσία. Τα φάσματα αυτά αποτελούν ένα μοντέλο αναφοράς τριών διαστάσεων που είναι αποδεκτό. Αυτό είναι σημαντικό διότι παρόλο που καλλιεργούνται τα φυτά υπό τις ίδιες συνθήκες δεν αναπτύσσονται με πανομοιότυπο τρόπο.

Picture2 

Μικροσκόπιο

Το παραδοσιακό μικροσκόπιο εξακολουθεί ακόμα να αποτελεί την βάση σε κάθε εργαστήριο. Φυσικά, χρησιμοποιούμε σύγχρονο οπτικό μικροσκόπιο. Αυτό το είδος του μικροσκόπιου χρησιμοποιεί μία εστιασμένη δέσμη φωτός που συγκλίνει από τον συμπυκνωτή φακού σε ένα συγκεκριμένο σημείο του δείγματος. Το χρησιμοποιούμε για να εξετάσουμε την κατάσταση των θραυσμάτων των κυττάρων σε δείγματα χολέρας.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει 4 Υγρούς Χρωματογράφους Υψηλής Απόδοσης (HPLC), 2 Αέριους Χρωματογράφους – Ανιχνευτές Ιονισμού Φλόγας/Φασματόμετρου Μάζας (GC-FID/MS), 2 Αέριους Χρωματογράφους – Φασματόμετρου Μάζας (GC-MS), 1 δειγματολήπτη, 2 φασματοφωτόμετρα, 1 Φασματόμετρο Οπτικής Εκπομπής – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP-OES), 1 Υγρό Χρωματογράφο Υπερ-υψηλής Απόδοσης – Φασματόμετρο Μάζας / Φασματόμετρο Μάζας (UPLC-MS/MS), 1 Χρωματογράφο Λεπτής Στοιβάδας Υψηλής Ακρίβειας (HPTLC), 1 Φασματόμετρο Εγγύς-Υπερύθρου (NIR), και 1 μικροσκόπιο.

Απασχολούμε 3 επιστήμονες με Διδακτορικό (PhD), 3 επιστήμονες με Μεταπτυχιακό (MSc), και 6 επιστήμονες Πτυχιούχους (BSc), ο καθένας από τους οποίους δουλεύει 40 ώρες την εβδομάδα, που ανέρχονται συνολικά σε 480 ώρες δοκιμών και έρευνας σε εβδομαδιαία βάση.

Picture1